Skip to main content

Μαθαίνω τα Πρώτα μου Νοήματα: Οδηγός Διδασκαλίας


Sign_Links

Σχετικά με αυτό το μάθημα

Η ανάπτυξη του Οδηγού Διδασκαλίας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) στοχεύει να γίνει ένα εργαλείο για την εκπαίδευση των Κωφών ενηλίκων ως επαγγελματιών γλωσσικών μοντέλων για την την διδασκαλία της ΕΝΓ ως πρώτη γλώσσα σε ακούοντες γονείς κωφών παιδιών .

Ο Οδηγός απευθύνεται σε Κωφούς ενήλικες, μέλη της κοινότητας των Κωφών και σε εκπαιδευτικούς της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) που πρόκειται να εκπαιδευτούν ως πρότυπα Κωφών για την υποστήριξη ακουόντων ενηλίκων, ώστε να διδάσκουν ΕΝΓ. Σκοπεύει να προσφέρει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στους Κωφούς για την προώθηση της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής.

Στόχοι του παρόντος υλικού και πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Επειδή μέχρι την ηλικία των 5-6 ετών τα περισσότερα κωφά παιδιά ακουόντων γονέων (91 - 92 % του συνόλου των κωφών παιδιών) δεν έχουν πρόσβαση στην ΕΝΓ, κινδυνεύουν από πρώιμη γλωσσική καθυστέρηση. Για το λόγο αυτό, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή γλωσσική ανάπτυξη των κωφών παιδιών, απαιτείται Η δημιουργία του υλικού γλωσσικής ετοιμότητας για την ΕΝΓ έχει ως στόχο να καλύψει την αναγκαιότητα για έγκαιρη γλωσσική διδασκαλία και αξιολόγηση ενός πρώτου λεξιλογίου στην ΕΝΓ . Το υλικό γλωσσικής ετοιμότητας θα χρησιμοποιηθεί αφενός, ως διδακτικό εργαλείο γλωσσικής ανάπτυξης και αφετέρου, ως αξιολογητικό, εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία των πρώτων εννοιών. Ειδικότερα, αποτελείται από ένα σύνολο 600 πρώτων εννοιών οι οποίες παρουσιάζονται στα νήπια, στην ΕΝΓ, μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες, παράλληλα με τη χρήση συμπληρωματικού οπτικού υλικού, εικόνες, φωτογραφίες, αφαιρετικά σκίτσα, σκίτσα των νοημάτων της ΕΝΓ, βίντεο, κ.λπ. Η απόδοση στην ΕΝΓ του λεξιλογίου και των νοηματικών κειμένων που έχουν συμπεριληφθεί στο υλικό έγινε από ειδικούς και έμπειρους φυσικούς νοηματιστές, μέλη της Κοινότητας των Κωφών, με ισχυρή ταυτότητα Κωφών, οι οποίοι πληρούν όλα τα κριτήρια για ΚΓΜ.

Οι κατηγορίες εννοιών που περιλαμβάνονται στο υλικό γλωσσικής ετοιμότητας

Οι κατηγορίες των εννοιών αφορούν αντικείμενα του περιβάλλοντος του παιδιού, ζώα, ρούχα, παιχνίδια, έπιπλα, δωμάτια, φαγητά, ποτά, ενέργειες, καθημερινές και άλλες δραστηριότητες, ιδιότητες ανθρώπων, σχέσεις, συναισθήματα, ποσοτικές και χρονικές εκφράσεις. Συγκεκριμένα, το υλικό διδασκαλίας με τον τίτλο «Μαθαίνω τα Πρώτα μου Νοήματα» είναι δομημένο σε 12 ενότητες κάθε μία από τις οποίες αποτελείται από 3-5 υποενότητες. Οι δώδεκα ενότητες εντάσσονται σε τρεις ευρύτερες θεματικές:

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ

 1. Το πρόσωπό μου
 2. Το σώμα και οι αισθήσεις μου
 3. Ντύνομαι
 4. Τρέφομαι
 5. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

 6. Κατοικίδια ζώα
 7. Ζώα του δάσους και της ζούγκλας
 8. Ο καιρός και ο χρόνος
 9. ΖΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ

 10. Στο σχολείο
 11. Στην οικογένεια
 12. Στη γειτονιά
 13. Κυκλοφορώ με τα μεταφορικά μέσα
 14. Το περιβάλλον μου

Σε ποιος απευθύνεται το μάθημα και από ποιους μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Το μάθημα και το υλικό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από:

 1. Κωφούς Γλωσσικά Μοντέλα (ΚΓΜ) που αναλαμβάνουν την διδασκαλία των πρώτων γλωσσικών εννοιών σε κωφά παιδιά ή εκπαιδεύουν τους ακούοντες γονείς/κηδεμόνες/φροντιστές στο αντίστοιχο λεξιλόγιο, ώστε να εδραιώσουν μια επικοινωνία με το κωφό παιδί τους.
 2. Από γονείς, κηδεμόνες και φροντιστές που θέλουν να μάθουν τις πρώτες βασικές έννοιες στην ΕΝΓ και στην συνέχεια να τις επικοινωνήσουν και στο κωφό μέλος της οικογένειας

Για το λόγο αυτό στις περιγραφές των δραστηριοτήτων χρησιμοποιείται η λέξη «ο/η ενήλικας» που σημαδοτοποιεί τα παραπάνω πρόσωπα. Στις δραστηριότητες όπως αυτές περιγράφονται μπορούν να συμμετέχουν οι γονείς/κηδεμόνες/φροντιστές με το κωφό παιδί, αδέλφια και κωφό παιδί, μικρή ομάδα με συνομηλίκους και κωφό παιδί, κ.α. Στην περιγραφή των δραστηριοτήτων αυτοί αναφέρονται ως «οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες».

Απαιτήσεις

Απαιτείται προηγούμενη γνώση για την Κώφωση, τους Κωφούς Μοντέλα Ρόλου και την Νοηματική Γλώσσα και ολοκλήρωση του μαθήματος “Οδηγός Συμβουλευτικής & Υποστήριξης Γονέων και Κωφών παιδιών από Κωφούς Πρότυπα” Ελάτε μαζί μας και γίνετε μέρος της αλυσίδας του Sign Links.

Προσωπικό Μαθήματος

Course Staff Image #1

Σπυριδούλα Καρίπη PhD.c

H Σπυριδούλα Καρίπη είναι Ειδική Παιδαγωγός με γλωσσική επάρκεια στην ΕΝΓ. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο έρευνας την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και την διδασκαλία της σε κωφούς μαθητές. Από το 2008 εργάζεται στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης στο οποίο είναι προϊσταμένη. Το 2015 δημοσίευσε 2 εκπαιδευτικά πολυμεσικά υλικά για α) την ανάπτυξη της γλωσσικής ετοιμότητα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και β) την εκμάθηση της ΕΝΓ στην Α΄ και Β΄ Δημοτικού, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Από το 2017 εκπονεί το εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση της ΕΝΓ για τη Γ΄ Δημοτικού. Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσεις για την διδασκαλία της ΕΝΓ σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Course Staff Image #2

Δρ Βασίλης Κουρμπέτης

O Βασίλης Κουρμπέτης είναι δάσκαλος από το 1979, με Master of Education στην Εκπαίδευση Κωφών το 1982 και Doctor of Education στην Εφαρμοσμένη Ψυχογλωσσολογία και Κώφωση το 1987 από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης. Από τον Φεβρουάριο του 2012 μέχρι σήμερα είναι Σύμβουλος A του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και μέχρι τον Σεπτέμβρη του 2018 ήταν Συντονιστής της Μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΙΕΠ. Από το 2000 μέχρι το 2012 ήταν Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και βιβλία, 4 μονογραφίες και πλήθος παρουσιάσεων σε ελληνικά και ξένα συνέδρια. Έχει δημιουργήσει Εκπαιδευτικά Εργαλεία, για την εκπαίδευση και επικοινωνία Κωφών και ακουόντων με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων: http://www.prosvasimo.gr/el/ekpaideutiko-uliko και http://www.sign1st.eu/en/ και την παρούσα εκπαιδευτική πλατφόρμα http://openpediax.com Το κύριο ερευνητικό του ενδιαφέρον είναι η εκπαίδευση και η κοινότητα των Κωφών και η δομή, διδασκαλία και χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Enroll