Skip to main content

Οδηγός Συμβουλευτικής & Υποστήριξης Γονέων και Κωφών παιδιών από Κωφούς Πρότυπα


Sign_Links

Σχετικά με αυτό το μάθημα

Ο Οδηγός Συμβουλευτικής & Υποστήριξης Γονέων και Κωφών παιδιών από Κωφούς Πρότυπα είναι ένα εργαλείο για την εκπαίδευση των Κωφών ενηλίκων ως επαγγελματιών για την υποστήριξη και ενδυνάμωση των ακουόντων ενηλίκων (επαγγελματίες, μέλη της οικογένειας, συνάδελφοι) να εργάζονται και να συνεργάζονται με Κωφά άτομα από τα πρώτα χρόνια της ζωής των μέχρι την ενηλικίωσή τους. Περιέχει επαρκείς και ορθές ερευνητικές πληροφορίες για τις αναπτυξιακές, συναισθηματικές και κοινωνικές και γλωσσικές ανάγκες των Κωφών. Ο Οδηγός απευθύνεται σε Κωφούς ενήλικες, μέλη της κοινότητας των Κωφών και σε εκπαιδευτικούς της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) που πρόκειται να εκπαιδευτούν ως πρότυπα Κωφών για την υποστήριξη ακουόντων ενηλίκων, ώστε να είναι διαμεσολαβητές μεταξύ ακουόντων ενηλίκων και της κοινότητας Κωφών και να διδάσκουν ΕΝΓ. Σκοπεύει να προσφέρει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στους Κωφούς για την προώθηση της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής. Η ανάπτυξη του Οδηγού εκπαιδευτικών περιλαμβάνει αυτές τις αρχές:

Συνεργασία με την κοινότητα.

Η μάθηση μπορεί να εμπλουτιστεί μέσω συνεργασιών που περιλαμβάνουν μέλη της κοινότητας. Κωφοί Μοντέλα Ρόλων από την κοινότητα των Κωφών θα φέρουν εμπειρογνωμοσύνη και προοπτικές από τη ζωή τους και τις εμπειρίες τους για να βελτιώσουν τη μάθηση των μελών του Κόσμου των Ακουόντων.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να συνεργάζεστε και να έρθετε σε επαφή με εμπειρογνώμονες από την κοινότητα όταν μαθαίνετε για συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια για να αποφύγετε την προσβολή ή την εσφαλμένη παρουσίαση της κουλτούρας Κωφών. Η συνεργασία των μελών της κοινότητας ενισχύει τη σχεσιακή μάθηση.

Εκτιμώντας την ποικιλομορφία

Ο Οδηγός υποστηρίζει τη συμπερίληψη, τη δικαιοσύνη και την προσβασιμότητα για όλους. Οι προτεινόμενοι πόροι αντικατοπτρίζουν την ευαισθησία στην ποικιλομορφία και ενσωματώνουν θετικές αναπαραστάσεις ρόλων. Το περιεχόμενο καλύπτει τις ποικίλες κοινωνικές και επικοινωνιακές ανάγκες των ενηλίκων, ενισχύοντας την κοινωνική συμμετοχή και την ένταξη. Ο Οδηγός δίνει φωνή σε όλα τα μέλη της κοινότητας των Κωφών.

Χαρακτηριστικά του Οδηγού εκπαιδευτικών

Ο Οδηγός περιλαμβάνει πληροφορίες για θέματα σχετικά με τον κόσμο των Κωφών και τον κόσμο των ακουόντων:

  • Οι ανάγκες και δυσκολίες ακουόντων ενηλίκων, τα συναισθηματικά στάδια που περνούν σε σχέση με την κώφωση
  • Τα αναπτυξιακά γνωστικά, κοινωνικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά / δεξιότητες των κωφών,
  • Ακούοντες ενήλικες που αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας,
  • Η κοινότητα των Κωφών
  • Σχέσεις μεταξύ του κόσμο των κωφών και του κόσμου των ακουόντων
  • Ένταξη και πολιτιστική ανταλλαγή και στους δύο κόσμους.

Απαιτήσεις

Δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση για την Κώφωση, τους Κωφούς Μοντέλα Ρόλου και την Νοηματική Γλώσσα. Ελάτε μαζί μας και γίνετε μέρος της αλυσίδας του Sign Links.

Προσωπικό Μαθήματος

Course Staff Image #1

Σπυριδούλα Καρίπη PhD.c

H Σπυριδούλα Καρίπη είναι Ειδική Παιδαγωγός με γλωσσική επάρκεια στην ΕΝΓ. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο έρευνας την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και την διδασκαλία της σε Κωφούς μαθητές. Από το 2008 εργάζεται στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών και Βαρηκόων Αργυρούπολης στο οποίο είναι προϊσταμένη. Από το 2015 δημοσίευσε 3 εκπαιδευτικά πολυμεσικά υλικά για α) την ανάπτυξη της γλωσσικής ετοιμότητα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και β) την εκμάθηση της ΕΝΓ στην Α΄, Β΄ και Γ’ Δημοτικού, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσεις για την διδασκαλία της ΕΝΓ σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Course Staff Image #1

Ελισάβετ Κατσαράκη

Η Ελισάβετ Κατσαράκη είναι πιστοποιημένη Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής (ΕΝΓ)Γλώσσας, μέλος του Σωματείου Διερμηνέων από το 2006. Από την ίδια χρονολογία δραστηριοποιείται ως εκπαιδεύτρια υποψήφιων διερμηνέων και από το 2018 είναι μέλος της πανελλήνιας επιτροπής εξετάσεων διερμηνέων ΕΝΓ.

Είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος DESS από το Παν/μιο της NICE, Γαλλίας. Έχει εξειδικευτεί στην οικογενειακή και ομαδική θεραπεία κι έχει παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης στην Εκπαίδευση Κωφών & βαρηκόων από το Παν/μιο Πάτρας, το Παν/μιο Πειραιώς κι άλλους φορείς. Από το 2010 μέχρι και σήμερα εργάζεται στην Ειδική Αγωγή ως ΠΕ23 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε ΣΜΕΑ και κυρίως σε Σχολεία Κωφών Αττικής.

Από το 2015 μέχρι και σήμερα είναι Υπεύθυνη διερμηνείας ΕΝΓ για την δημιουργία λογισμικών – ψηφιοποίησης για όλα τα βιβλία της Α΄, Β΄, Γ ΄& Δ΄τάξης του δημοτικού, για την μετάφραση όλων των άρθρων του ΟΗΕ για τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και για άλλα έργα, σε συνεργασία με το Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Επίσης, από το 2017 συνεργάζεται με το Ειδικό Νηπιαγωγείο Κωφών & βαρηκόων Αργυρούπολης στον συντονισμό ομάδων Συμβουλευτικής Γονέων & εργαστηρίων για κωφά παιδιά και στη συγγραφή Οδηγού Καλών Πρακτικών.

Course Staff Image #1

Νίκος Ίσαρης

Ο Νίκος Ίσαρης είναι πιστοποιημένος Δάσκαλος Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας(ΕΝΓ) από το πρώτο κιόλας επιμορφωτικό πρόγραμμα που διεξήχθη στην Ελλάδα το 1992. Μέχρι και σήμερα έχει παρακολουθήσει πολλαπλά σεμινάρια εξειδίκευσης και επιμόρφωσης, μεταξύ άλλων από το GALLAUDET UNIVERSITY – USA, το CENTER FOR TEGNSPOG OG TEGNTOTTET KOMMUNIKATION – DANMARK, το Παν/μιο Πατρών, κα.

Έχει συνεργαστεί με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την μετάφραση στην ΕΝΓ πολλών έργων, όπως είναι τα λογισμικά για την «Από τη Δραχμή στο Ευρώ» , «Η Γλώσσα με τα μάτια μου», τα βιβλία της Α΄, Β΄, Γ ΄& Δ΄τάξης του δημοτικού, τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, κα. Είναι κάτοχος πτυχίου παιδαγωγικής επιστήμης της προσχολικής ηλικίας του ΕΚΠΑ κι έχει διατελέσει συντονιστής εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας σε διάφορα Πανεπιστημιακά προγράμματα.

Παρακολούθηση και συμμετοχή

H παρακολούθηση του μαθήματος είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους και με τη συμμετοχή σας αποκτάτε πρόσβαση σε όλο το υλικό του μαθήματος (βίντεο, κείμενα, άρθρα, ασκήσεις και εργασίες).

Βεβαίωση Συμμετοχής και Παρακολούθησης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης. Επιτυχής ολοκλήρωση σημαίνει ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων ανεξάρτητης μελέτης του μαθήματος και όλων των ερωτήσεων αξιολόγησης του μαθήματος και ο τελικός μέσος όρος της βαθμολογίας σας πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 60%.

Επιτυχής ολοκλήρωση σημαίνει ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων ανεξάρτητης μελέτης του μαθήματος και ολοκλήρωση των 4 εργασιών στο τέλος της ενότητας. Ο μέσος όρος τελικής συμμετοχής σας πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 60%.

Η απαίτηση ανεξάρτητης μελέτης είναι τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες: Η συμμετοχή στα Εργαστήρια Πρακτικής Άσκησης, η συμμετοχή στην ανάπτυξη Βιβλίων Νοηματικής και υλικών για τους γονείς, το Τελικό Συνέδριο ή μια εργασία πεδίου της επιλογής σας που συμφωνείται με το προσωπικό του μαθήματος.

Enroll